Logo seu electrònica

Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils per al 2021

El còmput de terminis es troba regulat per l'article 30.3, Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festius laborals a Catalunya que consten en l’ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021. (DOGC núm. 8156 de 17/06/2020).

També seran inhàbils els dies declarats com a festius locals a Manresa que consten a l’ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. (DOGC núm. 8285 de 02/12/2020):

Calendari oficial de festes laborals 2021

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d'abril (Divendres Sant)
 • 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)

Festes locals 2021

 • 22 de febrer (dia posterior a la Festa de la Llum)
 • 30 d’agost (Festa Major)