Logo seu electrònica

Assitent de tràmits

Participació ciutadana?

vpn_key
Consell de Ciutat
El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació, amb les funcions d'informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixen en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible de la ciutat.
Més informació
vpn_key
Consell del districte Centre
Òrgans de participació ciutadana - xarxa de consells de participació - Consell del districte Centre
Més informació
vpn_key
Consell del districte de Ponent
Òrgans de participació ciutadana - xarxa de consells de participació - Consell del districte de Ponent
Més informació
vpn_key
Consell del districte Llevant
Òrgans de participació ciutadana - xarxa de consells de participació . Consell de districte Llevant
Més informació
vpn_key
Consell del districte Nord
Òrgans de participació ciutadana - xarxa de consells de participació . Consell de districte Nord
Més informació
vpn_key
Consell Municipal de Cultura
Des del Consell Municipal de Cultura s'elaboren propostes en matèria cultural i es fa el seguiment dels programes municipals d'activitats i serveis culturals així com de la seva implementació a la ciutat. El Consell és també, al mateix temps, un espai d'intercanvi i reflexió entre les entitats culturals de Manresa.
Més informació
vpn_key
Consell Municipal de Gent Gran
En el Consell Municipal de Gent Gran es treballa per millorar la qualitat de vida dels més grans de la ciutat. Així s'analitza la situació de la vellesa i mira d'encetar actuacions conjuntes entre les pròpies entitats i l'Ajuntament.
Més informació
vpn_key
Consell Municipal de Joves
La creació del Consell Municipal de Joves neix amb la finalitat d'impulsar la col.laboració i la coordinació entre les diferents entitats i col.lectius juvenils de la ciutat, tot recollint les iniciatives ciutadanes respecte les necessitats de la gent jove, establint canals idonis de debat i elaborant noves propostes de programes.
Més informació
vpn_key
Consell Municipal de la Dona
El Consell Municipal de la Dona treballa per fomentar la reinserció de la dona en el mercat de treball i en altres àmbits de la vida activa de la societat mitjançant l'organització d'actes culturals i lúdics, el més important dels quals és la celebració del "8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora", i la posada en funcionament de diferents accions específiques d'atenció a la dona
Més informació
vpn_key
Consell Municipal de la Immigració i la Interculturalitat
El Consell municipal de la Immigració i la Interculturalitat serveix com a plataforma de debat, informació, col.laboració entre entitats, organització de projectes compartits, aprofundiment en l'anàlisi de la realitat, facilitar la participació dels col.lectius d'immigrants i treballar tots aquells aspectes que facilitin la convivència ciutadana fomentant el diàleg intercultural.
Més informació
vpn_key
Consell Municipal de les drogodependècies
La finalitat del Consell Municipal de Drogodependències és fomentar l'entesa i la col·laboració entre les entitats, institucions i organismes públics que treballen en l'àmbit de les drogodependències a Manresa. Així el Consell esdevé un marc de trobada on, per mitjà de l'anàlisi i el debat, s'elaboren propostes a nivell de ciutat.
Més informació
vpn_key
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Des del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació es promou i es fa el seguiment de projectes de cooperació i desenvolupament d'àmbit local i internacional, com l'agermanament amb el poble de Bambylor, s'organitzen campanyes de sensibilització i denúncia tant de problemàtiques dels immigrants al nostre país com de les situacions d'injustícia en països subdesenvolupats, i es col·labora en campanyes d'emergències.
Més informació
edit
Consell Municipal Salut
En el Consell Municipal de Salut es discuteix i analitza la situació de la salut pública i l'assistència sanitària a Manresa. Les entitats que en formen part fomenten línies d'actuació basades en la realitat, amb l'objectiu de millorar la situació de la sanitat a la nostra ciutat.
Més informació
lock
Modificació de dades de les entitats incloses al registre municipal d'entitats ciutadanes
Modificació de dades que facin referència a l'entitat com poden ser canvi de càrrecs (President, secretari, tresorer) canvi d'adreça, telèfon etc.
Més informació
edit
Participació Ciutadana
Participació Ciutadana
Més informació
lock
Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes
Aquest procediment té per objecte registrar les entitats de Manresa al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Manresa
Més informació
edit
Sol.licitud d'intervenció en el Ple Municipal
Aquest procediment té per objecte que aquelles entitats que ho desitgin puguin participar en les sessions plenàries.
Més informació
Tornar