Logo seu electrònica

Pagaments

Demà a les 7 h, per motius de manteniment, aquest servei romandrà inactiu durant unes hores.

Disculpeu per les molèsties

a) Pagament de multes de trànsit manuscrites si NO disposeu de document amb codi de barres:

Introduïu les dades de la denúncia :
 

b) Pagament de liquidacions, autoliquidacions i multes si disposeu de document d'ingrés amb codi de barres vigent:

Introduïu les dades del pagament :
(10 dígits)
-
(2 dígits)
(10 dígits)
 

c) Pagament de liquidacions i autoliquidacions si NO disposeu de document d'ingrés amb codi de barres vigent:

Podeu fer el pagament del/s rebut/s pendent/s a través de la carpeta ciutadana

Accedir a la meva carpeta