Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Dona

Codi convocatòria Dones 1/2019

(Tancada)

Objecte de la convocatòriaÉs objecte de la convocatòria la subvenció destinada a projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de les dones així com el treball per a la igualtat efectiva entre homes i dones que es duguin a terme a la ciutat de Manresa durant l'any 2019.

QUAN ES POT DEMANAR

El termini de la 1a convocatòria és del 7 de juny a l'1 de juliol de 2019 

- El termini de la 2a convocatòria és de 31 d'octubre a 11 de novembre de 2019

QUI HO POT DEMANAR

- Les entitats han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.
- També ho poden demanar els grups de fet formats per tres o més persones, la majoria de les quals han d'estar empadronades al municipi de Manresa.

COM ES POT DEMANAR

- Per internet: imprescindible tenir certificat digital de l'entitat.

      La signatura digital com a entitat l'expedeix la Fábrica de Moneda y Timbre. Es pot sol.licitar a        l'Agència Tributària.

      La signatura digital com a persona física es pot tramitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de            l'Ajuntament.

- Presencial, emplenant la documentació necessària i presentant-la a qualsevol oficina de registre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

- Sol.licitud (només si es presenta presencialment)

- Projecte i pressupost (annex 1)

- Certificat de representació legal a l'entitat, o equivalent.

- En cas de grups de fet, acta de l'acord de sol.licitud de la subvenció, signada per tots els membres del col.lectiu, fent-se tots ells solidàriament responsables del compliment de les obligacions derivades de l'atorgament de la subvenció i designant un representant de grup. Caldrà afegir còpia dels DNIs de totes les persones.

- Els projectes que es presentin en xarxa entre diferents entitats, cal que aportin el conveni o l'acord que formalitza la col.laboració entre les diferents entitats o institucions.


REQUISITS

- Acceptació de les bases específiques que regulen aquesta convocatòria.

- Haver justificat correctament els projectes subvencionats del 2018.

- En el moment de presentar les sol.licituds, les entitats han d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

- El cost del projecte a subvencionar és la suma de despeses elegibles, vinculades a la seva execució.

- L'aportació municipal no serà més del 50% del cost del projecte.

- Es pot presentar reformulació del projecte en el termini de 10 dies hàbils des que es notifica la concessió de la subvenció.

- La resolució d'atorgament determinarà la data màxima de justificació.

- Cal justificar el 100% del pressupost. Si la desviació és del 50% del cost del projecte, la subvenció queda revocada. Si és superior al 20% i inferior al 50%, es revoca parcialment.

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES

- Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, el logotip de l'Ajuntament de Manresa.

Consulteu la resta d'informació pel què fa als requisits, barems...a les bases de la convocatòria

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat