Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Microcrèdits per a la creació d'empreses

L'Ajuntament de Manresa ha convocat concurs públic per a la concessió de "microcrèdits" per afavorir la creació d'empreses (6a edició) per tal de facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d'empreses a Manresa.

Les caracterísitques d'aquesta convocatòria són les següents:

Condicions dels microcrèdits

Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:

Tipus d’interès: 0%

Carència: No es contempla

Termini màxim de devolució: 4 anys.

Amortització i quotes trimestrals

Beneficiaris:

-       Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte un projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2019.

S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

-       Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de gener de 2019 i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros.

S’exclouran els projectes que procedeixin d’un canvi de forma jurídica d’empreses ja existents. 

Conceptes subvencionables:

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’ adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària,  vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, ... S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o construccions) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte objecte de l’ajut reintegrable (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc). S’exclouen les despeses financeres i tributàries.

Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses i/o inversions realitzades a partir de l’ 1 de gener de 2019 i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.

Import dels ajuts:

Els ajuts poden arribar fins el 75% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun del projectes. 

L'Ajuntament destinarà un total de 30.000 euros a l'atorgament d'aquests micròcredits

Normativa i documentació a presentar:

A  la part superior dreta d'aquesta mateixa pàgina, trobareu:

- La normativa, que estableix els criteris i condicions per a sol.licitar els microcrèdits

- Els documents a presentar

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació comprendrà des del dia 14 d'agost al 30 de setembre de 2019 

La documentació es pot presentar:

  • Telemàticament : a través d'aquest enllaç
  • Presencialment: a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC), situada a la Plaça Major núm. 1, en el següent horari d'atenció al públic (de dilluns a dijous de les 8:30 h a les 17:00 h i divendres de 8:30 h a les 14:00 h) o bé en  qualsevol altre registre descentralitzat de l’Ajuntament en horari d’atenció: de les 8,30 h a les 13,30 h.

En qualsevol cas, estaran obligades a relacionar-se electronicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics les persones següents: 

-      Les persones jurídiques

-       Les entitats sense  personalitat jurídica

-       Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria.

 Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electronicament amb l’Administració 

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat