Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Finestreta única empresarial (FUE)

La Finestreta Única Empresarial és l’espai virtual des d’on les persones emprenedores, empresàries i intermediàries poden fer totes les gestions necessàries per iniciar una activitat econòmica. Aquest projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya, ofereix tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per realitzar la seva activitat al llarg del seu cicle de vida i  s’hi ofereixen tots els tràmits administratius, de manera estandarditzada i homogeneïtzada amb independència de l’administració responsable.

A través de l’eina de Cerca Guiada de tràmits, el portal FUE permet conèixer tots els tràmits referents a l’inici d’una nova activitat econòmica. A partir del tipus d’activitat i de la tria de la seva ubicació, es genera un qüestionari que dona com a resultat un informe detallat dels tràmits, l’ordre en què s’han de fer, el lloc, els requisits, la documentació necessària i les taxes que cal pagar.

L’Ajuntament de Manresa s’ha adherit a aquest projecte amb l’objectiu d’agilitzar i simplificar els principals tràmits relatius al cicle de vida d’una activitat, possibilitant la tramitació electrònica a través d’aquesta Seu electrònica, sobretot pel que fa a les activitats innòcues i les de baix risc incloses en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Tràmits municipals inclosos a la FUE:

Declaració responsable d’obertura

Inici o modificació substancial d’activitats innòcues incloses en l’Annex I de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica o incloses en l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa, d’activitats, instal·lacions i serveis "OMIA" (III.2). 

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Comunicació prèvia de baix risc:

Inici o modificació substancial d’activitats econòmiques de baix risc incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica o incloses en l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa, d’activitats, instal·lacions i serveis "OMIA" (III.1).

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Comunicació prèvia ambiental

Inici o modificació substancial de les activitats classificades a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Llicència ambiental:

Inici o modificació substancial de les activitats classificades a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Sol·licitar

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobres les persones o el medi ambient

Modificació de les activitats amb llicència ambiental o que hagin formulat una comunicació prèvia ambiental.

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat

Modificació dels establiments i de les seves instal·lacions (activitats no subjectes al règim de llicència ambiental o comunicació prèvia) i d’espectacles públics o activitats recreatives. 

Sol·licitar

Canvi de titularitat d’activitat

Aquest tramit correspon a la comunicació de la transmissió d'una llicència o comunicació. La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

Informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.  

Sol·licitar

Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis segons la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

Informe previ d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la  Llei 3/2010, que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia.

Sol·licitar

Declaració responsable en matèria de salut alimentària 

Per aquelles activitats subjectes a declaració responsable segons el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.

Sol·licitar


Per a qualsevol informació addicional us podeu adreçar a l’Oficina d’Activitat Econòmica .

Properament hi haurà més tràmits disponibles. 

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat