Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

2005

 • description
  1. Impost sobre béns immobles
 • description
  2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • description
  3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • description
  4. Impost sobre l?increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • description
  5. Contribucions especials
 • description
  6. Taxa per expedició de documents administratius
 • description
  7. Taxa sobre plaques, patents i distintius
 • description
  8. Taxa per l?atorgament de llicències d?auto-taxis i altres vehicles de lloguer
 • description
  9. Taxa de retirada de vehicles de la via pública
 • description
  10. Taxa per l?atorgament de llicències urbanístiques
 • description
  11. Taxa per l'atorgament de llicència d'activitats
 • description
  13. Taxa per la recollida d?escombraries
 • description
  14. Taxa del cementiri municipal
 • description
  15. Impost sobre activitats econòmiques
 • description
  ANNEX Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes d'aplicació de l?índex de situació
 • description
  16. Taxa per serveis de control i regulació de l?abocament d?aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
 • description
  17. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
 • description
  18. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions semblants
 • description
  19. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a través de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena
 • description
  20. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
 • description
  23. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòduls, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal·lacions semblants
 • description
  24. Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, municipal derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
 • description
  25. Taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
 • description
  26. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d?equipaments i béns esportius i culturals municipals
 • description
  28. Taxa per la venda de textos, publicacions i impresos
 • description
  29. Taxa per la col·locació de plaques de numeració de finques
 • description
  30. Taxa per vigilància especial d?establiments
 • description
  31. Taxa per l?ensenyament a l?Escola d?Art de Manresa
 • description
  32. Taxa per ensenyaments al Conservatori professional de música
 • description
  33. Taxa per la prestació de serveis culturals i esportius
 • description
  35. Taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
 • description
  36. Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia
 • description
  37. Taxa per la prestació de serveis de neteja
 • description
  38. Taxa per la prestació de serveis de Guies Informadors Turístics locals
 • description
  39. Taxa per la prestació de serveis socials i residències municipals
 • description
  41. Taxa per la utilització del sanitari automàtic situat a la plaça Sant Domènec
 • description
  42. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
 • description
  43. Taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars situats al barri de Pare Ignasi Puig
 • description
  44. Taxa per la prestació del servei de subministrament d?aigua potable
 • description
  45. Taxa per la prestació del servei de clavegueram
 • description
  46. Taxa per la tramitació de llicències comercials municipals i informes municipals previs a la llicència comercial de la Generalitat de Catalunya
 • description
  Ordenança general dels preus públics
 • description
  ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances

Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat