Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

2007

 • description
  1 Impost sobre béns immobles
 • description
  2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • description
  3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • description
  4 Impost sobre l?increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • description
  5 Contribucions especials
 • description
  6 Taxa per expedició de documents administratius
 • description
  7 Taxa sobre plaques, patents i distintius
 • description
  8 Taxa per l?atorgament de llicències d?auto-taxis i altres vehicles de lloguer
 • description
  9 Taxa de retirada de vehicles de la via pública
 • description
  10 Taxa per l?atorgament de llicències urbanístiques
 • description
  11 Taxa per l'atorgament de llicència d'activitats
 • description
  13 Taxa per la recollida d?escombraries
 • description
  14 Taxa del cementiri municipal
 • description
  15 Impost sobre activitats econòmiques
 • description
  16 Taxa per serveis de control i regulació de l?abocament d?aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
 • description
  17 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
 • description
  18 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions semblant
 • description
  19 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a través de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena
 • description
  20 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
 • description
  21 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l?obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les voreres
 • description
  22 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de la instal·lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat i d?altres elements similars, referents a establiments o activitats comercials, industrials, professionals o de serveis
 • description
  23 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòduls, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal·lacions semblants
 • description
  24 Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, municipal derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
 • description
  25 Taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
 • description
  26 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d?equipaments i béns esportius i culturals municipals
 • description
  28 Taxa per la venda de textos, publicacions i impresos
 • description
  29 Taxa per la col·locació de plaques de numeració de finques
 • description
  30 Taxa per vigilància especial d?establiments
 • description
  31 Taxa per l?ensenyament a l?Escola d?Art de Manresa
 • description
  32 Taxa per ensenyaments al Conservatori professional de música
 • description
  33 Taxa per la prestació de serveis culturals i esportius
 • description
  35 Taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
 • description
  36 Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia
 • description
  37 Taxa per la prestació de serveis de neteja
 • description
  38 Taxa per la prestació de serveis de Guies Informadors Turístics locals
 • description
  39 Taxa per la prestació de serveis socials i residències municipals
 • description
  41 Taxa per la utilització del sanitari automàtic situat a la plaça Sant Domènec
 • description
  42 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
 • description
  43 Taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars situats al barri de Pare Ignasi Puig
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
 • description
  45 Taxa per la prestació del servei de clavegueram
 • description
  46 Taxa per la tramitació de llicències comercials municipals i informes municipals previs a la
 • description
  Ordenança general dels preus públics
 • description
  ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances

Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat