Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

2008

 • description
  Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
 • description
  Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • description
  Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, Instal·lacions i obres
 • description
  Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • description
  Ordenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
 • description
  Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
 • description
  Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
 • description
  Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
 • description
  Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles , contenidors o altres béns mobles de la via pública
 • description
  Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
 • description
  Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció llicència ambiental, llicència d?activitats classificades i llicència d?activitats no classificades i altres actes de naturalesa ambiental
 • description
  Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
 • description
  Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
 • description
  Ordenança fiscal número 15 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
 • description
  Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per serveis de control i regulació de l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
 • description
  Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
 • description
  Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal.lacions semblants
 • description
  Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a traves de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena.
 • description
  Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
 • description
  Ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l?obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les voreres
 • description
  Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal derivats de la instal.lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat i d?altres elements similars, referents a establiments o activitats comercials, industrials, professionals o de serveis
 • description
  Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal.lacions semblants
 • description
  Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
 • description
  Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29, REGULADORA DE LA TAXA PER LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES DE NUMERACIÓ DE FINQUES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 37, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
 • description
  ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat